Kvalitativ dimittendundersøgelse på Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus 2017

Project Details

Description

Indhentning af viden fra dimittender foregår på forskellig vis i såvel formelle som uformelle rum. VIA Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus har valgt at gennemføre en kvantitativ dimittendundersøgelse hvert andet år samt foretage en kvalitativ dimittendundersøgelse hvert andet år.
Fokus i dimittendinddragelse generelt er at indhente viden om:
- Dimittenders vurdering af den samlede uddannelse, herunder uddannelsens overordnede lærings-mål, indhold og tilrettelæggelse
- Dimittenders opnåede kompetencer set i forhold til arbejdsmarkedets behov
Fokus i dimittendundersøgelsen er de læringsmål, der er defineret for en professionsbachelor i ergoterapi jf. studieordningen og gældende uddannelsesbekendtgørelse. Undersøgelsen skal således give os viden om, hvordan dimittenderne vurderer viden, færdigheder og kompetencer de har tilegnet sig under uddannelsen, i forhold til de krav de mødes med i deres ansættelse.
StatusFinished
Effective start/end date01/09/1701/03/18

Keywords

  • education, professions and jobs