Kvalitativ metasyntese omkring børn og coping

Project Details

Description

Projektet udspringer af et større og mere overordnet samarbejde mellem Lene Bastrup Jørgensen, Assistant Professor, Bengt Fridlund, Professor og Judith Holton, Professor og editor på det internationale tidsskrift ”Grounded Theory Review: An international Journal”, hvilket omhandler udarbejdelse af en formal substantiv teori omkring coping hos mennesker i kontakt med sundhedssystemet.
Her fremgår det, at der er sparsom viden om børn og coping, og at der dernæst mangler studier, der søger at integrere og syntetisere den samlede viden på området.
Et naturligt første skridt til et større indblik i børns coping adfærd vil være et systematisk litteratur review. Et sådan review vil også bidrage til det fortsatte arbejde med at generere en formal teori om coping på tværs af alder, køn og patientgruppe.
Projektets formål
At undersøge via litteraturen hvorledes børn coper med akut og kritisk sygdom.
Forskningsspørgsmål
”Hvad kendetegner børns coping adfærd ved akut og kritisk sygdom?”
Metode og empirisk materiale
Der udarbejde en kvalitativ metasyntese, der tager udgangspunkt i Sandelowski og Barrosos’ metode (Sandelowski & Barroso, 2007).
Der udføres en omfattende systematisk litteratursøgning, hvor udvælgelse og sortering af studier sker vha.specifikke inklusions -og eksklusionskriterier, hvor efter der gennemlæses abstracts samt full tekst af relevante studier.
Kvalitetsvurderingen af inkluderede studier vil foregå ved brug af internationalt anerkendt guide til kvalitetsvurdering fra Joanna Briggs Institute QARI. (Joanna Briggs Institute, 2007).
efterfølgende analyse af de inkluderede studiers fund vil ske gennem identificering af de inkluderede studiers fund og efterfølgende taksonomisk analyse som redskab til udvikling af teori eller begrebsmæssige beskrivelser (Sandelowski & Barroso, 2007).
Formidling vil ske via engelsksproget videnskabelig publikation i review-bedømt tidsskrift.


StatusFinished
Effective start/end date01/02/1631/01/19

Keywords

  • disease, health science and nursing