Project Details

Description

Formålet med projektet er at skabe solid empirisk viden om kvalitet i dagtilbud nationalt samt kvalitetens effekter for børn. Dermed besvares forskningsspørgsmålet:
”Hvilke effekter har gode dagtilbud for børns trivsel, dannelse, læring og udvikling? ”
I det fortløbende og fortsatte projekt indsamles observationsdata fra vuggestuer og børnehaver i kommuner. Data bearbejdes og præsenteres for de deltagende dagtilbud i en institutionsrapport og ved en tilbagemeldingssamtale. Der udarbejdes en samlet rapport over data fra hele kommunen/ alle de observerede institutioner.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/2029/12/23

Collaborative partners

  • (lead)
  • Aarhus Kommune
  • Favrskov Kommune
  • Randers Kommune
  • Hjørring kommune

Keywords

  • learning, educational science and teaching
  • research designs, theory and method
  • children and youth

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.