Kvalitetsløft for Pædagoguddannelsen: Studiekompetencer

Project Details

Description

Fra ministerielt niveau er der krav om at styrke pædagoguddannelsen gennem en national handleplan med en række fastsatte projekter og aktiviteter.
Projekt nr. 1.1.2 har fokus på studiekompetencer.

Formål
De studerendes studiekompetencer skal styrkes for at hæve deres læringsudbytte. I studieplanen fra 2018 er der formuleret studiemetodisk indhold i forløbene, nu skal denne indsats kvalificeres og samordnes nationalt.

Indsatser
■ Udkast til fællesforståelse af studiekompetencer
■ Koordineres med national handleplansgruppe, der bl.a. udvikler e-læringsobjekt, som skal
understøtte studiekompetencer (UCL er ansvarlige for teknikken)
■ Sikring af en differentieret didaktisk tilgang for studerende og undervisere

Layman's description

Lokalt udviklingsprojekt om studiekompetencer gennem uddannelsen til Pædagog Projektet er en del af KP’s strategi om stærke studerende, og det samlede kvalitetsløft for Pædagoguddannelsen.

Key findings

Fremlagt på KLU møde d. 18 dec. 2019
Short titleStudieintensitet og studiekompetencer gennem hele uddannelsesforløbet
StatusFinished
Effective start/end date02/09/1931/12/20