Kvalitetssikring af sexualundervisning i grundskolen

Project Details

Description

Som led i satspuljeaftalerne på sundhedsområdet afprøves i perioden 2013-2015 en allerede udviklet model for kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af seksualundervisningen i grundskolen, hvor modellen (Holstebromodellen) er udviklet af Holstebro kommune. Fire kommuner: Odder, Odsherred, Silkeborg og København, arbejder med at kvalitetssikre seksualundervisning i grundskolen, og Videncenter for Sundhedsfremme evaluerer for Sundhedsstyrelsen.
StatusFinished
Effective start/end date01/08/1230/06/15

Keywords

  • sexuality
  • evaluation
  • school
  • learning processes