Kvalitetsudvikling, brobygning og videreudvikling - en behovsundersøgelse i faget engelsk på tværs af uddannelsessystemet

Project Details

Description

I dette projekt gennemføres en spørgeskemaundersøgelse blandt engelskundervisere på alle niveauer i det danske uddannelsessystem. Undersøgelsen belyser engelskundervisernes oplevelser af behov for kvalitetsudvikling, efteruddannelse og brobygning med henblik på at skabe grundlag for den fortsatte udvikling af engelskundervisningen i Danmark. Behovsundersøgelsen i engelsk ligger i forlængelse af tilsvarende undersøgelser gennemført i regi af NCFF i tysk, fransk og spansk.

Nøgleord: behov for fremmedsprog, engelsk, efter- og videreuddannelse, grundskole, erhvervsuddannelse, STX, HHX, HTX, HF, erhvervsakademi, professionshøjskole, universitet.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/2001/07/20

Collaborative partners

  • Nationalt Center for Fremmedsprog (NCFF) (lead)

Keywords

  • learning, educational science and teaching
  • education, professions and jobs
  • languages