Lærerens professionelle dømmekraft

Project Details

Description

Vi ønsker at indkredse og afgrænse begrebet professionel dømmekraft gennem litteraturstudier med henblik på at identificere tegn på denne, i udvalgte praksissituationer.
Vores analysegenstand er semistrukturerede interviews med erfarne lærere om konkrete situationer fra deres videooptagede undervisning.
Forsker og lærer udvælger konkrete situationer fra den videooptagede undervisning, hvor tegn eller handlinger træder frem eller hvor der sker noget uforudset, der bryder med lærerens forventning.
StatusFinished
Effective start/end date01/08/1331/12/15