Lærerens rolle i forhold til elevers sproglige udvikling i fagene.

Project Details

Description

Vi ansøger om et pilotprojekt i forhold til at undersøge, hvordan sproglig udvikling trives i fagene i
folkeskolen.
Fra politisk side har der i en del år været fokus på at styrke sproglig udvikling i skolens fag (henvisning til
temaet Sproglig udvikling i Fælles Mål), og vi ønsker at undersøge om og hvordan den sproglige udvikling
er integreret i fagene. På baggrund af vores erfaring og samarbejde med uddannede lærere og vejledere
er det vores hypotese, at sproglig udvikling enten ikke medtænkes i undervisningen eller medtages uden
kobling til elevernes hverdagssprog.
Vi ønsker gennem observation og interview i fagene geografi og matematik at afprøve denne hypotese.
Lærerens rolle undersøges ved …
a) om den fagsproglige udvikling medtænkes og ekspliciteres i undervisningen og …
b) om elevernes hverdagssprog kobles til det faglige sprog.
For at undersøge elevernes perspektiv i forhold til sproglig udvikling i fagene ønsker vi at undersøge ...
a) om eleverne er bevidste om, hvornår der er et særligt sprogligt fokus i undervisningen,
b) om eleverne kan reflektere over betydningen af et sprogligt fokus i fagene og …
c) om den sproglige dimension påvirker elevernes deltagelse i undervisningen.
StatusFinished
Effective start/end date01/02/1831/01/19