Læreres litteracitet i sprogtestning og evaluering

  • Eychenne, Daniele Edith (Co-researcher)
  • Jensen, Vivien Muriel Pavalam (Co-researcher)
  • Watson, Catherine Ann (Co-researcher)
  • Dimova, Slobodanka (Principle researcher)
  • Kling, Joyce (Co-researcher)
  • Bechmann, Elsebeth (Co-researcher)

Project Details

Description

Fagenes identitet, didaktik og sprogsyn:
afdækning af ligheder og forskelle mellem
forskellige sprogfags didaktik og sprogsyn
(engelsk, tysk, fransk og spansk), afdækning af
kompetence-, køns- og aldersprofil for
sprogundervisere på alle ni veauer samt deres
oplevelser af at være sproglærer CLIL (Content
and Language Integrated Learning) og CEFR
(Common European Frame work of References
for Languages): afdækning af mulighederne for
en dansk version og implementering af CEFR i
kon kret forløb eller på konkrete
uddannelsesniveauer
StatusFinished
Effective start/end date01/06/2001/07/22

Collaborative partners

  • Det Nationale Center for Fremmedsprog
  • University of Copenhagen (lead)

Keywords

  • learning, educational science and teaching
  • evaluation