Lærerstuderende i projekt om stressfri hverdag i jobbet som lærer.

Project Details

Description

Projektet omhandler kvalitativ følgeforskning i form af interview med lærerstuderende på et kursus ved Læreruddannelsen i Aarhus omhandlende mindfulness, ’stressfri hverdag’ og pædagogisk relationskompetence. Der fokuseres på deltagernes baggrund og intentioner med deltagelse i kurset, deres oplevelser af sammenhængen mellem mindfulness praksis og relationskomptence og udbytte af kurset i det hele taget.
Short titleLærerstuderende i projekt om stressfri hverdag i jobbet som lærer.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/2031/12/21

Keywords

  • teacher education

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.