Læreruddannelsesdidaktik ; Narrativitet ; Teamlæring

Project Details

Description

Globalisering – i form af markedsorientering, individualisering og nye polariseringsformer og i slipvinden heraf; nye forskningsresultater og ikke mindst internationale undersøgelser mv. - synes gang på gang at udfordre det, nogen har kaldt ’den danske model’ for læreruddannelse: Forestillingen om et unikt samspil mellem linjefag, de pædagogiske fag og praktik.
Et af svarene på udfordringerne synes at være en tiltagende organisering i lærerteams i skolen og på seminarierne – det er en logik, der for læreruddannelsen kan formuleres som følger: Hvis uddannelsens forskellige fag og discipliner skal spille sammen, må de lærere, der under-viser i dem, indgå i tætte samarbejder om den samlede uddannelse. Udgangspunktet her er, at treklangen i ’den danske model’ så af sige beror på velfungerende teamsamarbejder.
Nogenlunde sådan var også afsættet for det teambaserede, pædagogiske udviklingsarbejde, der opsamles og beskrives med denne porteføljerapport. Etableringen af projektet fandt sted i foråret 2003. Udgangspunktet var dengang en gruppe læreres ønske om at arbejde med nye muligheder og perspektiver i uddannelsens tilrettelæggelse og didaktiske diskurs på 1. og 2. studieår. Det var intentionen at etablere et lærerteam, der arbejdede med udvikling af en læ-reruddannelsesdidaktik, hvor samarbejdet mellem og på tværs af liniefagene, kristendomskundskab/livsoplysning og de pædagogiske fag blev vægtet.
StatusFinished
Effective start/end date01/08/0322/05/05