Læreruddanneres kompetencer - Et litteraturreview

Project Details

Description

Formålet med projektet er at undersøge og skabe et overblik over eksisterende international forskning i læreruddanneres særlige kompetencer i form af et systematisk review af litteraturen på området. Dette overblik skal bidrage til en forskningsbaseret professionshøjskolesektor og målrette udviklingstiltag i forhold til læreruddanneres kontinuerlige professionelle læring. Interessen for at få dybere indsigt i, hvad der særligt kendetegner læreruddanneres kompetencer har i den seneste tid fået større international bevågenhed, herunder inden for EU-landene, blandt andet ud fra den begrundelse at for at højne kvaliteten af uddannelsessystemet generelt, er det vigtigt at også undervisere på læreruddannelserne lever op til nogle professionelle standarder. I en dansk sammenhæng er det også interessant at få større indsigt i, hvad der er særligt kendetegnende ved læreruddanneres professionelle kompetencer ikke mindst i sammenhæng med indførelsen af den nye stillingsstruktur inden for professionshøjskolerne.
Projektet bygger metodisk på et systematisk review af forskningslitteraturen på området. Reviewarbejdet foretages i et samarbejde mellem UC SYD og VIA UC.

StatusFinished
Effective start/end date17/12/1530/04/16

Keywords

  • teacher education