Læring, der ses

Project Details

Description

To-årigt udviklingsprojekt for Frederiksberg og Københavns Kommuner. Kapacitetsopbygning og kompetenceløft for ledere, lærere og pædagoger på 81 skoler inden for felterne målstyret læring, feedback, evaluering, progressionsvurdering, inkluderende læringsfællesskaber, differentierede læringsformer, kollegial supervision og sparring. Projektet er støttet af A. P. Møller-fondens donation til folkeskolen.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/1531/12/16

Collaborative partners

  • (lead)
  • Frederiksberg Kommune (Project partner)
  • Københavns Kommune (Project partner)
  • A.P. Møller Fonden (Project partner)
  • University College Capital (Project partner)

Keywords

  • learning

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.