Læring uden grænser (LUG) Delprojekt D

Project Details

Description

LUG er et forsknings- og innovationsprojekt, som gennemføres i et samarbejde mellem vidensinstitutioner (professionshøjskole og universitet), private og offentlige virksomheder, brugerorganisationer og medarbejdere og borgere i Region Sjælland. Partnerne er UCSJ (Lead Partner) og RUC.
Delprojektet forsker i og udvikler nye veje til at styrke kvalitet omfattende såvel den sundhedsfaglige kvalitet, patientinvolvering, patienttilfredshed som en effektiv ressourceudnyttelse i behandlings- og rehabiliteringsforløb for de voksende grupper af kroniske og såkaldte komplekse patienter. Fokus er nytænkning af læring og innovation på tværs af grænser mellem aktører og de forskellige dele af sundhedsvæsenet og tager udgangspunkt i en innovationstænkning, hvor realisering af innovationspotentialer ses som fordrende kobling af praksissammenhænge, hvorimellem der er et direkte eller indirekte afhængighedforholds i forhold til udformning af en given ydelse.
StatusFinished
Effective start/end date01/09/1331/12/14

Keywords

  • learning