Læringsfællesskaber der virker

Project Details

Description

Formålet med projektet ”Læringsfællesskaber
der virker!”, er at styrke læreres og pædagogers
kompetencer til at anvende specialviden og specialressourcer
i det almenpædagogiske arbejde
med at skabe læringsfællesskaber for alle børn.
Samtidig er det projektets formål at styrke det
tværprofessionelle samarbejde i skolerne på
tværs af skoleledelser, kommunale støttesystemer
og medarbejdere.
Projektet realiseres gennem en tæt kobling mellem
kompetenceudviklingsforløb, aktionslæring i
praksis og praksisforskning.
Projektet gennemføres i et samarbejde mellem
Middelfart Kommune, Nordfyns Kommune og
University College Lillebælt (UCL) i perioden
2015-2019. Alle skoler i de to kommuner deltager
i projektet og derudover inddrages en stor gruppe
kommunale fagpersoner med specialviden.
Til projektets gennemførelse er der bevilget penge
fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney
Møllers Fond til almene Formaal.
Short titleEvaluering af projektet
StatusFinished
Effective start/end date01/09/1501/01/19

Collaborative partners

  • (lead)
  • Middelfart Kommune (Project partner)
  • Nordfyns Kommune (Project partner)

Keywords

  • social work