Læringsforståelse i daginstitutionen

  Project Details

  Description

  Dette projekt har til formål at skabe viden om, hvordan pædagoger forstår og praktiserer børns udvikling og læring, således at det pædagogiske arbejde med at skabe gode udviklings og læringsmiljøer kvalificeres i takt med indførelsen af de nye pædagogiske læreplaner. Projektet har desuden til formål at skabe mulighed for, at pædagoger udvikler et fælles fagsprog og robust viden om børns udvikling og læring i et relationelt perspektiv. En viden, der gør dem i stand til fagligt at reflektere over og argumentere for, hvilket børnesyn, kulturelle værdier og pædagogiske prioriteringer, der skal være kendetegnende for deres børnehave pædagogik og udvikling af gode læringsmiljøer.

  Foreløbige overvejelser om projektet:
  To- trinsprojekt:
  - Undersøgelse af pædagogers syn på- og forståelse af børnehavebørns udvikling og læring, herunder hvordan disse forståelser i mere eller mindre grad informerer pædagogens praksis.
  - Med afsæt i undersøgelsen komme med vores bud på, hvordan læring og udvikling kan forstås, gøres og italesættes i en børnehavepraksis.

  Projektet tager udgangspunkt i et tæt samarbejde med praksis om at udveksle erfaringer med og refleksioner over læring. Det er således med afsæt i en forståelse af, at vi som uddannelsesrepræsentanter og de som repræsentanter for praksis gensidigt kan lære af hinanden og i et samarbejde komme nærmere en forståelse af, hvordan begreber som læring og læringsmiljøer kan forstås og praktiseres i en børnehave kontekst.

  Undersøgelsesspørgsmål:
  - Hvordan forstår og ‘gør’ pædagoger børnehavebarnets læring og udvikling, i spændet mellem de spontane situationer og de pædagogisk planlagte aktiviteter?

  - Hvordan forstår og ‘gør’ pædagoger læring og udvikling i børns hverdagsliv i børnehaven?
  StatusFinished
  Effective start/end date01/09/1701/08/18

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.