Project Details

Description

Projektets formål er at skabe en samling af læringsobjekter – som er korte, digitale, engagerende og interaktive (e)læringsforløb, med målet at skabe spændende og motiverende læring.
Et læringsobjekt kan bruges til at formidle et bestemt emne, teori eller metode og er afgrænset så objektet kan gennemføres på 20-40 min. Læringsobjekterne skal integreres på UCL’s LMS.
Endvidere er projektets formål at de digitale læringsobjekter produceres så de kan stå alene og stadig give mening for den lærende og her i både indeholde en intro og outro/afslutning.
Læremidlerne i læringsobjektet skal være udvalgt og produceret efter grundig læremiddelanalyse, hvor modalitet samt udtryksform er nøje udvalgt og tilpasset herefter.
Herudover er opdraget i projektet, at indholdet er udvalgt, så det er langtidsholdbart samt generisk med formålet, at det kan bruges over flere år og i forskellige sammenhænge på tværs af UCL’s uddannelser. Læringsobjekterne skal således kunne genbruges i undervisningssammenhæng med målet om at sparre (forberedelses)tid for underviserne.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/1931/12/19