Læringsportfoliens egnethed som grundlag for ensartet bedømmelse på tværs af studieretninger og forskellige bedømmere

Project Details

Description

Projektet er en undersøgelse af de fordele og ulemper, der kommer med anvendelsen af læringsportfolioer som genstand for undervisernes evaluering og de studerendes refleksion over deres egen læringsproces. Sidstnævnte aspekt er ikke mindst relevant ift DMJX’ centrale brug af RPL som didaktisk model. Læringsportfolioer anvendes i stigende grad på andre uddannelsesinstitutioner, og har vist sig at være et brugbart redskab. Men læringsportfolioer er ikke en “one size fits all” metode; succesfuld anvendelse kræver tilpasning der flugter med den enkelte studieretnings faglige og pædagogiske indhold. Det er til dette arbejde, projektet sigter at bidrage med væsentlig viden.
StatusFinished
Effective start/end date01/08/2230/06/23