Læringsstrategier og strategisk undervisning

Project Details

Description

Projektets overordnede formål er at udvikle teoretiske og empiriske erfaringer med brugen af læringsstrategier og hvordan refleksion over udbyttet af egen læring kan fortolkes i lyset af RPL. Desuden er formålet fastholdelse af studerende på læreruddannelsen og bedre studieudbytte for alle. F

ormålet med forskningsprojektet kan inddeles i fire delmål:

1. Kvantitativ kortlægning af de lærendes kompetencer i arbejdet med læ-ringsstrategier
2. Udvikling af en dansk DAACS teknologi (D-DAACS) set i lyset af RPL – rettet mod førsteårslærerstuderende og elever i folkeskolens udskolingsklasser.
3. Uddannelse af vejledere, der på baggrund af kortlægningen kan intervene-re og skabe muligheder for at hver enkel studerende/elev udvikler sig .
4. Udvikling (på baggrund af eksisterende forskning) af læringsressourcer, der er tilgængelige for studerende/elever samt vejledere.
Short titleLæringsstrategier
AcronymLÆSSU
StatusNot started