Læsebånd - en fælles læsesatsning på tværs af fag

  • Rydén, Mette-Maria (Co-researcher)

Project Details

Description

De mange læseundersøgelser, der siden 2000 har peget på, at mange danske skoleelever har utilstrækkelige læsefærdigheder, har skabt et behov for at gøre ét eller andet ved skolens læseundervisning. Inspireret af new zealandsk læseundervisning er der i kølvandet på den store opmærksomhed på læsning udviklet et særligt læseinitiativ, det såkaldte 'læsebånd'. Betetgnelsen dækker over et stykke tid (15-45 minutter) i en klasse, på en årgang eller på hele skolen, hvor skolen som en samlet satsning skaffer eleverne øget, rammesat læsetid. Skemateknisk og organisatorisk er læsebåndet ofte lagt som et bånd på tværs af det normale skema og inkluderer dermed lektionstid fra mange eller alle fag. I Danmark har næsten alle skoler afprøvet eller indført en form for læsebånd. Men hvilket læseteoretisk grundlag hviler initiativet på? Hvilke faglige og organisatoriske dilemmaer og udviklingsmuligheder rejser det? Hvordan har de forskellige skoler videreudviklet det oprindelige initiativ? Hvilke vurderinger har skolerne af dets effekt? Sådanne spørgsmål søger projektet at besvare med afsæt i en interviewundersøgelse gennemført på seks meget forskellige skoler, der påbegyndte deres arbejde med læsebånd i henholdsvis 2004, 2007/2009, 2008 og 2010.
StatusFinished
Effective start/end date10/08/0931/12/10

Keywords

  • reading