Læsesucces for ordblinde børn: et tværfagligt samarbejde om ordblinde børns læseudvikling

Project Details

Description

Formålet med projektet er at forbedre ordblinde børns læsefaglighed, udvikle deres self-efficacy og faglige stolthed gennem en indsats, hvor forældre, lærere og mentor samarbejder om barnets læseudvikling. Projektet retter sig mod 144 børn fra udfordrede familier, fordi disse børn lever med en dobbelt risiko for eksklusion i skole og uddannelse. Projektet bygger på den metodiske nyskabelse, at det er barnets og familiens situation og behov, der er i fokus. Målet er, at alle voksne omkring barnet udvikler faglige og pædagogiske redskaber til at støtte barnet til varigt forbedrede muligheder for deltagelse i skole- og samfundsliv. Projektet arbejder i 12 danske kommuner og udvikler her en generisk samarbejdsmodel for pædagogisk støtte til ordblinde børn og deres familier, som siden kan anvendes af alle danske kommuner.

Layman's description

Læsning, skrivning og self-efficacy er stærkt forbundne forhold, idet det at kunne læse og skrive giver børn deltagelsesmuligheder i skolens undervisning og dermed mulighed for faglig trivsel. Projektet tager fat på barnets nære relationer til de voksne og inddrager familien i et samarbejde om at støtte bar-nets faglige og sociale udvikling. Et udgangspunkt for faglig trivsel er, at barnet selv ser muligheder for at kunne deltage i undervisningen i skolen, og her er barnets oplevelse af at have læsesucces afgørende, idet læsning er et grundlag for læring i alle skolens fag. Derfor fokuserer projektet på at udvikle udfordrede ordblinde børns egen oplevelse af læsesucces.
Short titleLæsesucces for ordblinde børn
StatusFinished
Effective start/end date01/01/2030/06/23

Collaborative partners

 • UCL University College (Project partner)
 • University College Absalon (Project partner)
 • VIA University College (Project partner)
 • University College Copenhagen (Project partner)
 • University College South Denmark (Project partner)
 • University College of Nothern Denmark (Project partner)
 • (lead)

Keywords

 • learning, educational science and teaching
 • schools, courses and institutions
 • social work and social conditions
 • children and youth
 • education, professions and jobs