Læsesucces for ordblinde børn – et tværfagligt samarbejde om ordblinde børns læseudvikling

Project Details

Description

Formålet med projektet er at forbedre ordblinde børns læsefaglighed, udvikle deres self-efficacy og faglige stolthed gennem en indsats, hvor forældre, lærere og mentor samarbejder om barnets læseudvikling. Projektet bygger på den metodiske nyskabelse, at det er barnets og familiens situation og behov, der er i fokus. Målet er, at alle voksne omkring barnet udvikler faglige og pædagogiske redskaber til at støtte barnet til varigt forbedrede muligheder for deltagelse i skole- og samfundsliv. Projektet arbejder i 12 danske kommuner og udvikler her en generisk samarbejdsmodel for pædagogisk støtte til ordblinde børn og deres familier, som siden kan anvendes af alle danske kommuner.
Short titleLæsesucces for ordblinde børn
StatusFinished
Effective start/end date10/12/1901/12/22

Collaborative partners

  • University College of Nothern Denmark
  • UCL University College
  • VIA University College
  • University College South Denmark
  • University College Copenhagen (lead)

Keywords

  • inclusion

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.