Project Details

Description

Dette projekt har til formål at udvikle en samarbejdsmodel på tværs af skoler og professionshøjskoler, der kan styrke grundskolens N/T-undervisning, særligt med fokus på temaet; teknologiforståelse. I skoleåret 2024/25 etableres 3 udviklingslaboratorier på skoler 3 forskellige steder i landet. Her afprøver skolerne lokalt, hvikle både kvaliteter og udfordringer PLF-formen kan bidrager med i udviklingen afsåvel lærere, som læreruddanneres professionelle praksis.
Udviklingslaboratorierne foregår lokalt på de deltagende skoler, og har karakter af et tværorganisatorisk læringsmiljø, hvor forskere, UC-undervisere og lærerstuderende deltager som ligeværdige samarbejdspartnere i projektet. Organiseringen og arbejdsformen er inspireret af Universitetsskole-projektet (Carlsen & Oettingen, 2020).
Projektet er del af NAFA’s forsknings- og udviklingsinitiativer og følger derfor naturfagsakadamiets eksisterende årshjul, formål og udviklingsarbejde. Målet er sammen, over en periode på et år (skoleåret 2024-25), at dykke ned i særligt NAFA’s tredje tema: Teknologisk Dannelse, hvilket omfatter en fælles undersøgelse af både eksisterende praksisnær viden om feltet samt af et QUEST-inspireret aktionsforskningsforløb (Mogensen et al., 2015). Med dette menes, at viden der oparbejdes i de forskellige PLF-teams anvendes aktivt i tilrettelæggelsen af prøvehandlinger, der udspilles på hver af de tre deltagende skoler. Erfaringer og viden fra projektet deles og formidles via NAFA's platforme og vidensmiljøer.
Short titleLABTECH
StatusActive
Effective start/end date01/05/2430/06/25

Collaborative partners

  • University College Copenhagen
  • NAFA - Naturfagsakademiet
  • University College South Denmark
  • VIA University College (lead)

Keywords

  • learning, educational science and teaching
  • research designs, theory and method
  • schools, courses and institutions
  • education, professions and jobs