Project Details

Description

LabSTEM påtager sig opgaven at løse to centrale problemstillinger på uddannelsesområdet: (i) den uklare betydning og anvendelse af STEM og (ii) matematikfagets isolation. LabSTEM-projektet vil skabe et ’living lab’ for integreret STEM (science, technology, engineering, mathematics) undervisning og læring. Målet er er at udvikle en STEM-didaktik med tilhørende læringsforløb, som bygger bro over den faglige adskillelse af matematik, science og teknologi og stilles til rådighed for undervisnings- og læringspraksis på alle uddannelsesniveauer. LabSTEM vil involvere en lang række partnere på tværs af hele forsknings- og undervisningssektoren i regionen, der tilknyttes LabSTEM-’laboratorier’ i geografisk afgrænsede områder i regionen. I laboratorierne mødes pædagoger, lærere, studerende og forskere mødes og udvikler integrerede STEM-forløb, som afprøves og stilles til rådighed for praksis.
Short titleLabSTEM
StatusActive
Effective start/end date01/01/2001/01/23