Ledelse af den målstyrede og inkluderende folkeskole i en reformtid

  Project Details

  Description

  Børns oplevelser og erfaringer med skolereformen. Forskningsinteresse: "Hvordan opleves det at være en ’human ressource’, der hele tiden skal udvikles og blive så dygtig som man kan"
  Short titleReformprojektet
  StatusFinished
  Effective start/end date01/08/1631/07/17

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.