Ledelse af digital forandring i skolen

Project Details

Description

Projektet arbejder med det overordnede spørgsmål om hvordan ledere i danske skoler kan lykkes med at skabe digital forandring, som spiller sammen med pædagogiske og didaktiske principper og praksis i skolen. Formålet er at beskrive og bidrage til udvikling af ledelsespraksis, samt at styrke videngrundlaget for en teoretisk model for ledelse (Grams og Hornskov 2020). Projektet gennemfører en empirisk undersøgelse at ledelse af digital forandring på skoler i Danmark, som skaber ny viden om hvilke betingelser og aktiviteter i ledernes arbejde, som er med til at understøtte en langvarig og bæredygtig implementering af digitale arbejds- og organiseringsformer.
StatusFinished
Effective start/end date04/04/2029/10/21

Keywords

  • information and communication technologies and e-learning
  • management, organizational development and innovation

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.