Ledelse af læreprocesser og udvikling af folkeskolen på Ærø i et elevperspektiv

Project Details

Description

Med projekt ”Ledelse af læreprocesser og udvikling af folkeskolen på Ærø i et elevperspektiv” igangsættes en systematisk udviklingsproces, der har tre forbundne udviklingsspor:

 Et spor med elevcentreret udvikling for alle skolens elever
 Et spor med formel kompetenceudvikling af ledelse, ressourcepersoner og alle
øvrige pædagogiske medarbejdere
 Et spor med organisationsudvikling

Projektets hovedfokus er elevernes læring, trivsel og deltagelse. Dels i de professionelt tilrettelagte undervisningsforløb og aktiviteter, dels i de aktiviteter, begivenheder og traditioner, som tilrettelægges i et samarbejde mellem elever og professionelle, samt i de aktiviteter, som elevrådet igangsætter og realiserer.
StatusFinished
Effective start/end date24/08/1731/12/19

Collaborative partners

  • Ærø Kommune (lead)