Ledelse i skolens professionelle kultur, Videre med professionelle læringsfællesskaber

Project Details

Description

Et diplommodul indenfor skoleledelse (5 Ects) med flg. temaoverskrifter:
1. Ledelse af professioner - professionsteori, kultur og identitet
2. Professionel udvikling i en læringscentreret skole
3. Tema: Professionel kapital som forandringsstrategi - Kulturelle omlæringsprocesser - tværgående professionelle læringsfællesskaber
4. Professionelle læringsfællesskaber og transformationsledelse.
Ledelse i skolens professionelle kultur, hvordan gør vi i praksis?
Der var tilrettelagt 4 studiedage og deltagerne skulle skrive en casebaseret opgave i tilknytning til læringsmålene i modulet og de ledelsesmæssige udfordringer, de stod med i praksis på skolerne. Diplommodulet var en del af det A.P. Møller finansierede kompetenceudviklingsprojekt, som var tilrettelagt i et samarbejde mellem Pædagogik, læring og undervisningsmidler og de tre kommuner. Vejle, Middelfart og Langeland. Fra UCL Ledelse og Organisation havde vi ansvar for dette, som et af 4 diplommoduler i samarbejde med de projektansvarlige fra UCL. Skolelederne koblede det på fineste vis til de genstandsfelter, de var i gang med at udvikle i den øvrige del af det flerårige kompetenceudviklingsprojekt.

Layman's description

-
Short titleLedelse i kultur
StatusFinished
Effective start/end date23/04/1901/07/19