Ledelse og styringsparadokser på Steno diabetes centrene

Project Details

Description

Der er en udbredt opfattelse i forskningen om, at ledelse og styring af organisationer såsom SDCerne er påvirket af adskillige styringsparadigmer og -logikker, og at de kommer til udtryk som styringsparadokser. Få har imidlertid undersøgt, hvad der sker i praksis, når styringsparadigmer og -logikker eksisterer samtidigt som konkurrerende styringslogikker. På hvilken måde håndterer ledelsen kompleksitet i styring, og hvilke implikationer har det for opgaveløsningen?
SDCerne er forskningsfagligt en god ramme til at forske i governance, fordi de har en kompliceret opgave med at skabe fremdrift og udvikling indenfor et kronikerområde, og fordi de har et dobbelt ophæng ift. regionerne og en privat fond. Ydermere er de en ny-etableret organisation, hvilket med inddragelse af data fra det første organisatoriske følgeforskningsprojekt på SDCerne muliggør at følge dem fra deres opkomst som regionale centre.
Projektet har forskningsfaglig interesse for forståelsen af komplekse organisationer som SDCerne. Teoretisk kan projektet bidrage med indsigt i den ledelsesmæssige håndtering – og mønstre i den ledelsesmæssige respons – på styringsparadokser. Det er en ny tilgang til styringsforskning som kan bidrage til at identificere nye relevante spørgsmål om styring – med særligt fokus på komplekse, videns-intensive organisationer. Mere specifikt kan det bidrage med viden om, hvordan styringsparadokser er situerede i og diskursivt med-skabte ledelsesmæssigt og om, hvad forudsætningerne er for henholdsvis konstruktiv og destruktiv håndtering af styringsparadokser.
Short titleLedelse på SDC
StatusActive
Effective start/end date01/01/2431/12/25

Keywords

  • diabetes
  • management, organizational development and innovation