Ledelse og udvikling af vejledningskultur

Project Details

Description

Projektets ærinde er at skabe opmærksomhed på og sprog for det, vi forstår som vejledningens oversete ledelsesdimension samt dens underbelyste ledelsesmæssige nødvendighed. På den måde håber at bidrage til et solidt afsæt for dialoger mellem vejledere og ledere om opbyggelsen af en vejledningskultur på skolen, som sikrer, at ingen – hverken lærere, pædagoger, vejledere eller ledere – står alene med ansvaret for børns læring og trivsel.
StatusActive
Effective start/end date04/02/2009/07/21