Legebaseret pædagogik

Project Details

Description

På pædagoguddannelsen i Hjørring, i specialiseringen i dagtilbudspædagogik, modul S1, samarbejder studerende og undervisere med udvalgte børnehaver og vuggestuer omkring temaet legebaseret pædagogik i dagtilbud med særlig fokus på rum og materialitet.

Samarbejdet udmønter sig i en 2½ uges projektperiode, hvor studerende i studiegrupper undersøger og foretager prøvehandlinger i praksis, i samarbejde med både børn, pædagoger og undervisere.

Målet med projektperioden er, at de studerende på et teoretisk, forskningsbaseret og empirisk grundlag øver sig i at kunne fremstille og begrunde, hvordan pædagoger gennem interaktioner og relationsdannelse, kan bidrage til udvikling af lege og -læringsmiljøer, hvor en legende tilgang til læring kan fremme børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse.
Målet er derforuden at skabe synergi mellem praksis (dagtilbud) og uddannelse (pædagoguddannelsen) ved at de studerende arbejder med virkelige "problemstillinger" fra praksis og derved bidrager til udvikling i praksisfeltet.

UCNs dagtilbudsspecialisering (underviserne), har indgået samarbejdsaftale med Børnehuset Svanen og Børnehuset Kingo.

Særligt fokus er at undersøge og inddrage børneperspektivet. Metodisk arbejder de studerende med mosaiktilgangen. Empowerment og new public Governance er grundlæggende pejlemærker i projektperioden.
StatusFinished
Effective start/end date08/11/2326/11/23

Collaborative partners

  • Børnehuset Svanen (Project partner)
  • Børnehuset Kingo (Project partner) (lead)