Legeklubben - fysisk aktivitet hos børnehavebørn i socialt udsatte positioner

Project Details

Description

Projektets formål er at afprøve fysiske aktivitetsøvelser på baggrund af evidensbaserede viden, som kan understøtte og bidrage til øget fysisk aktivitet hos 4-årige børn i socialt udsatte positioner, som indgår i et daginstitutionstilbud. Projektet ønsker at belyse, hvordan børnehavepædagoger i samarbejde med UCN-studerende kan understøtte 4-årige børns fysiske aktivitetsniveau i hverdagen. Projektet er inddelt i 3 faser: 
Fase 1: indsamling af data om børnenes aktivitetsniveau undersøges via mix methods. Indledningsvist foretages et tværsnitsstudie, som består af en registrering af børnenes daglig antal skridt via et verificeret måleredskab. Planlægningen og registreringen af antal daglige skridt vil blive foretaget i samarbejde med fysioterapeutuddannelsen i Aalborg. Resultaterne anvendes til at belyse og identificere børnenes aktivitetsniveau i institutionen. Efterfølgende anvendes kvalitative interview med 3-5 rekrutterede pædagoger i institutionen med henblik på at identificere børnenes fysiske aktivitetsniveau og -mønster baseret på pædagogernes daglige observationer.Fase 2: udarbejdelse og udførelse af events i samarbejde med UCN-studerende og pædagoger fra institutionen. Indledningsvist foretages en systematisk litteratursøgning i forhold til at indhente viden om, hvilke fysiske aktivitets-events, som kan anvendes til en 4-årig målgruppe. Fremkomne validerede events vil danne grundlag for en workshop med UCN-studerende, hvor events tilpasses konteksten i institutionen og børnenes aktivitetsniveau.Fase 3: Evaluering af de udførte events via interview med pædagoger i institutionen. Her ønskes belyst, hvordan pædagogerne oplever, at børnenes fysisk aktivitetsniveau og -mønster eventuelt har ændret sig.
Projektet forventer, at der opnås ny viden om og indsigt i, hvordan børnehavepædagogers kompetencer til at øge det fysiske aktivitetsniveau hos børn i daginstitutioner kan forbedres. Derudover forventes det, at resultaterne vil bidrage med indsigt i aktivitetsniveauet hos børn i socialt udsatte positioner samt de udfordringer, der kan være i forbindelse særligt med denne gruppe børn. Det forventes, at børnenes ved afslutningen af det gennemførte projekt er aktive på forskellige måder i løbet af dagen samt bevæger sig frit og mest muligt jævnfør Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
StatusActive
Effective start/end date01/08/1930/06/22