Legitimitet og agens: Socialpædagogisk relationsarbejde blandt unge voksne med alvorlige psykiske problemer

  Project Details

  Description

  Projektet fokuserer på det socialpædagogiske relationsarbejdes udfordringer og dilemmaer fra såvel personale- som brugerperspektiv, med fokus på socialpsykiatrien. Projektets centrale empiri består i parallelle feltarbejder blandt henholdsvis personale og beboere på tre bosteder for unge voksne med alvorlige psykiske problemer. Bostederne udvælges med udgangspunkt i systematiske forskelle mellem deres pædagogiske tilgange og deres fysiske rammer. Projektet belyser, hvordan den pædagogiske praksis udformes i samspil med bostedets fysiske rammer og pædagogiske tilgange og sætter desuden fokus på, hvordan pædagoger og brugere orienterer sig i relation til hinanden; hvordan deres perspektiver og praksis bliver legitime og relevante for hinanden; og hvad det betyder for brugernes muligheder for at opleve handlekraft (agens) i eget liv.
  Short titleLegitimitet og agens
  StatusFinished
  Effective start/end date01/07/1831/12/21