Lille barn -bevæg dig -bliv glad

Project Details

Description

Frederiksberg Kommune besluttede i 2006, at sætte fokus på bevægelse blandt børn i dagtilbud. Formålet hermed var dels af forebyggende karakter, nemlig at forebygge livsstilssygdomme forårsaget af fysisk inaktivitet, dels af sundhedsfremmende karakter, nemlig at øge børns lyst til bevægelse og glæde ved bevægelse, hvorfor projektet ”Lille barn – bevæg dig – bliv glad” er iværksat.Kompetenceudviklingsforløbene blev forestået af UC VIA, og det Nationale videncenter Kosmos fik til opgave at foretage en evaluering af indsatser og resultater af projektet.
StatusFinished
Effective start/end date01/08/0701/08/09