Loss of meaning - shaping of meaning in the teacher training programs in the Nordic countries /

 • Rothuizen, Jan Jaap (Principle researcher)
 • Iskov, Thomas (Co-researcher)
 • Tange, Niels Bjerre (Co-researcher)
 • Lodberg, Bodil (Principle researcher)
 • universitetet i Agder, fire deltagere (Co-researcher)
 • Högskolan i Vest, fire deltagere (Co-researcher)
 • Bøje, Jakob Ditlev (Principle researcher)
 • SDU, tre personer (Co-researcher)
 • Nyckel, Jan G. (Co-researcher)
 • Larsson, Johanna (Co-researcher)
 • Sjöberg, Lena (Co-researcher)
 • Lager, Karin (Co-researcher)
 • Kristiansen, Aslaug (Principle researcher)
 • Stray, Ingunn (Co-researcher)
 • Haraldstat, Åse (Co-researcher)
 • Andresen-Maharaj, Kristin (Co-researcher)
 • Hansen, Dion R. (Co-researcher)
 • Ribers, Bjørn (Co-researcher)
 • Paulsen, Michael (Co-researcher)

Project Details

Description

Undersøgelse af studerendes oplevelse af mening(sfuldhed) i de tre nordiske landes lærer- og pædagoguddannelser, med henblik på at pege på måder at styrke uddannelserne, uddannelsesrekruttering og uddannelsesgennemførelse på. Komparationen mellem de tre lande åbner både for opdagelse af fællesstræk og forskelle,og dermed også for kvalificering af overvejelserne vedr. meningstab og meningsdannelse

Key findings

Projektet forventes at have effekter i retning af større meningsfuldhed og tilfredshed blandt de studerende og underviserne, større søgning til lærer- og pædagoguddannelserne samt et mere kvalificeret rekrutteringsgrundlag. På det europæiske/internationale niveau er forhåbningen en ihukommelse, spredning og stærkere brug af den nordiske skoletradition med fokus på demokrati, inddragelse og personlig (menings)dannelse.
Short titleMeningstab og meningsdannelse i lærer- og pædagoguddannelserne i Norden/2020
AcronymMeShape
StatusActive
Effective start/end date01/08/2031/07/22

Keywords

 • education, professions and jobs