LULAB: Eksperimenter med digital simulationsundervisning i læreruddannelsen

Project Details

Description

Eksperimenter med udvikling af simulationsundervisning samt aspekter af teknologiforståelse. Vi ønsker at afprøve og undersøge, hvordan studerende kan koble pædagogisk og didaktisk teori i en digital simuleret praksis. Projektet starter op som en undersøgelse og eksperimentering med den digitale platform CoSpaces i undervisningen. Kort fortalt er CoSpaces et program, der ligger til fri afbenyttelse på Skoletube. Det giver mulighed for at konstruere 3D virtuelle universer. I tæt samarbejde med de studerende ønsker vi at undersøge mulighederne i CoSpaces som oplevelsesressource for at fordybe sig i et fagligt indhold ved hjælp af 3D og VR. Helt konkret vil vi undersøge, hvordan CoSpaces
egner sig til at lave simulationer af undervisningsseancer. Et VR undersøgelseslandskab for flere personer kan sammenlignes med en udbygning af et fælles dokument a la Google Docs, men i stedet for at samarbejdet foregår på et virtuelt stykke papir, foregår det i et 3D landskab. På den måde kan studerende og undervisere ‘bevæge sig rundt’ og opleve hinandens handlinger og give feedback. Vi forestiller os, at de studerendes udbytte af eksperimenter og iterationer dels bliver værdifulde erfaringer med brug af en relativt avanceret teknologi i undervisningen. Herunder computationel tænkning og teknologisk handleevne, som er en del af de studerendes digitale myndiggørelse (forsøgsfaget teknologiforståelse). Og dels erfaringer med fagligt indhold i hhv. Lærerens Grundfaglighed og matematik, hvor de studerende i en tryg ramme via simulationerne får mulighed for at leve sig ind i tredimensionelle cases fra skolen, der kalder på professionel dømmekraft. Et interessant aspekt ved VR simulationer er, at de kan genafspilles og redesignes i modsætning til real life simulationer. Det giver andre muligheder for afprøvning og refleksion. I matematikundervisningen kan de studerendes egne erfaringer med VR desuden
transformeres ind i den undervisning, de planlægger i forbindelse med praktikken. Her kan de studerende således selv designe 3D læremidler, der inviterer skolens elever ind i et matematik undersøgelseslandskab, som giver eleverne mulighed for at opleve og erfare matematik i en simuleret virkelighed.
Iterationerne for både de studerende og os som undervisere i projektet ligger fortløbende i arbejdet med at lære at bruge VR-programmet CoSpaces, og afprøvning af simulationerne som skabes i programmet til brug i både matematik og Lærerens Grundfaglighed. De studerende vil løbende få feedback og sparring på de valg de træffer i simulationerne.
StatusFinished
Effective start/end date01/08/2130/06/22

Keywords

  • learning, educational science and teaching