Lyst til læsebånd i hele landet

 • Vestergaard, Lisbeth (Principle researcher)
 • Romme Lund, Henriette (Co-researcher)
 • Brok, Lene Storgaard (Co-researcher)

  Project Details

  Description

  Mange skoler har læsebånd, hvor børnene læser 20-30 minutter hver dag. Der er dog ikke kendte erfaringer med, at folkebiblioteker bidrager til at udvikle og kvalificere læsebåndene.
  Dette projekt danner ramme for nye samarbejder omkring læsebånd mellem folkebibliotekarer, lærere, læsevejledere og PLC-medarbejdere.

  Layman's description

  Der er ikke kendte erfaringer med, at folkebiblioteker bidrager til at udvikle og kvalificere læsebånd i dialog med lærere, læsevejledere og PLC-medarbejdere. Der er heller ikke kendte erfaringer med, at folkebibliotekerne vejleder og inspirerer elever (og lærerne) til læsestof.

  I projektet vil folkebibliotekarer i samarbejde med lærere, læsevejledere og PLC-medarbejdere udvikle aktiviteter, der udvikler og kvalificerer skolers læsebånd.

  Projektet indledes med vidensopsamling. Vidensopsamling sker endvidere løbende gennem hele projektet. Afslutningsvist formidles gode koncepter og redskaber til skolers og folkebibliotekers samarbejde om læsebånd formidles via en håndbog. På denne måde sikres det, at der opsamles og bearbejdes erfaringer fra de deltagende biblioteker og skoler, der igen spredes og deles nationalt.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/02/1901/10/20

  Keywords

  • information and communication technologies and e-learning
  • learning, educational science and teaching
  • schools, courses and institutions
  • children and youth
  • education, professions and jobs