Project Details

Description

I projektet blev læseteknologiens didaktiske muligheder og begrænsninger på skolens tre trin: indskolingsafdelingen, mellemtrinet og udskolingsafdelingen udviklet, iagttaget, analyseret og beskrevet.

Formålet er at udvikle læringsmiljøer, som sikrede inklusion af elever i læsevanskeligheder, ved at bruge læse- og skrivestøttende teknologi i skolen. Projektet ville endvidere søge at udvikle undervisningsstrategier og organisationsformer, der understøttede en optimal udnyttelse af teknologien, tilpasset udfordringerne i hver af skolens tre afdelinger.

Projektet pegede på, at læseteknologien støttede de usikre læseres funktionelle læsning, men også at teknologien kunne understøtte udviklingen af deres konventionelle læsefærdigheder. Den såkaldte matthæus-effekt, hvor afstanden mellem sikre og usikre læsere øges gennem begynder- og mellemtrinet, blev ikke set i projektet.
StatusFinished
Effective start/end date01/05/1031/03/12

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.