Project Details

Description

Folkeskolereformens krav om implementering af målstyret undervisning, har affødt en diskussion og divergens mellem målstyring og dannelse i folkeskolens grundlæggende værdier og didaktiske tænkning. Projektet vil derfor undersøge, hvordan dette tilsyneladende værdimæssige spændingsfelt mellem målstyret undervisning og skolens almene dannelsestradition, opleves, forstås og tilgås af professionsudøvere i folkeskolens praksis, til videre didaktisk diskussion og udvikling.
StatusFinished
Effective start/end date03/06/1631/12/17

Keywords

  • general education

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.