Project Details

Description

Projektet handler om at forebygge frafald på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser og skabe bedre muligheder for unges inklusion på hhv. uddannelser og arbejdsmarked. I projektet deltager studerende fra læreruddannelsen og pædagoguddannelsen i VIA som co-researchers, sammen med undervisere/forskere og studerende fra de norske og engelske uddannelses/forskningsinstitutioner.

Fra VIA deltager Sidse Hølvig Mikkelsen, lektor på læreruddannelsen i Skive, Peter Hornbæk Frostholm, lektor på pædagoguddannelsen i Ikast og David Thore Gravesen, PhD og lektor på pædagoguddannelsen i Viborg. Projektet er forankret i Programmet Børn Og Unges Hverdagsliv i VIA Kultur og Pædagogik. En meget stor del af projektets ide er at inddrage studerende i aktiviteter, samt at arbejde med at kvalificere vores uddannelser, så de bliver mere inkluderende for sårbare studerende. Dette skal bl.a. ske igennem nye undervisningsformer, muligheder for at skrive og publicere faglige artikler, deltagelse i konferencer for praktikere, m.m. For de deltagende studerende, vil der være tale om spændende rejseaktiviteter, møder med studerende og undervisere fra de to andre lande, og for uddannelserne generelt, skal metoderne, som udvikles, gerne bidrage til bedre og mere inkluderende undervisning.

I projektet deltager undervisere/forskere samt studerende fra hhv. Hogskolen i Norost Norge (University College of Southeast Norway), University of Cumbria i England og VIA University College i Danmark.

Projektet er baseret på en kvalitativ interviewmetode, kaldet ”The indirect approach”, som er udviklet af forskere i Norge. I MaCE-projektet trænes forskere/undervisere og studerende i denne metodik, og metoden udvikles yderligere igennem projektet. Forskere/undervisere og studerende anvender efterfølgende metoden i en komparativ interviewundersøgelse, hvor unge i alderen 16-21 med erfaringer med frafald og drop-out interviewes. MaCe-projektet arbejder med en række interessante intellektuelle outputs, bl.a. en open acces Journal, hvor studerende kan skrive artikler på basis af deres bachelor-rapporter, en bog med bidrag fra både forskere/undervisere og studerende, nationale og internationale konferencer, samt mange spændende møder imellem forskere/undervisere og studerende fra de tre deltagende lande.
StatusFinished
Effective start/end date01/09/1730/09/20

Collaborative partners

  • VIA
  • Høgskolen i Sørøst-Norge (Project partner) (lead)
  • University of Cumbria (Project partner)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.