Magien ind i dagtilbuddet. Pædagogen som kulturskaber og kulturformidler.

Project Details

Description

Projektet er et aktionsforskningsstudie i 3 dagtilbud, der med afsæt i Masteren for en styrket pædagogisk læreplanudforsker metoder til, hvordan pædagogen som kulturskaber og kulturformidler i samspil med børn og forældre kan skabe et magisk og lystfyldt pædagogisk læringsmiljø, der både understøtter læreplanen og børnenes egen leg. Det undersøges på hvilke måder og med hvilke resultater et dialektisk samspil mellem pædagoginitierede kreative, æstetiske og kropslige aktiviteter og børneinitierede lege i læringsmiljøet kan etableres i praksis.
Projektet er støttet af BUPL´s Forskningsfond
Short titleMagien ind i dagtilbuddet
StatusFinished
Effective start/end date02/10/1731/10/20

Keywords

  • children and youth

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.