Matematisk opmærksomhed og billedbøger i dagtilbud: Projekt PRIMA

Project Details

Description

Formålet med projektet, Matematisk opmærksomhed og billedbøger i dagtilbud: Projekt PRIMA, er at styrke børns matematiske udvikling ved at øge pædagogernes viden og kompetencer, og at udvikle læringsstøttende aktiviteter om matematisk opmærksomhed. Målgruppen er således pædagoger i daginstitutioner. Projektet er støttet af Novo Nordisk Fonden.
Projektet tager udgangspunkt i dialogisk læsning af billedbøger af flere grunde.
Dialogisk læsning udvikler børns sprog, internationale studier har vist, at dialogisk læsning med matematisk fokus støtter børns udvikling af matematisk opmærksomhed, og endeligt er dialogisk læsning en velkendt aktivitet i danske daginstitutioner allerede.
Det at lære at læse billedbøger med matematiske briller på, vil være noget
pædagogerne nemt vil kunne gøre i deres hverdag og bruge fremover også efter
projektets afslutning.
I fase 1 etableres det nødvendige vidensgrundlag. I samarbejde med 10 dagtilbud undersøger vi pædagogers viden om matematisk opmærksomhed og hvordan der arbejdes med det i daginstitutionerne. Vi vil interviewe pædagoger og observere både børn og pædagoger i hverdagen i institutioner. Vi vil ligeledes afprøve forskellige redskaber til at måle pædagogernes viden og kompetencer. Dette er centralt for at kunne måle en evt. effekt af interventionen i fase 2.
I fase 2 udvikles interventionen på baggrund af viden fra fase 1 og relevant
forskningslitteratur i tæt samarbejde med pædagoger. I første omgang udvikles en intervention med pædagoger fra to daginstitutioner. Der udvikles et kursus om dialogisk læsning og matematisk opmærksomhed, samt tilhørende relevante aktiviteter. Derefter vil kursus og materialer blive revideret og afprøvet i 15 andre daginstitutioner, og mulig effekt måles med redskaber udviklet i fase 1 samt observation og interviews. Herefter revideres interventionen endeligt. Udover materialerne fra interventionen bliver der udarbejdet en håndbog for pædagoger om matematisk opmærksomhed samt videnskabelige artikler om resultaterne.
StatusActive
Effective start/end date01/04/2331/03/26

Keywords

  • learning, educational science and teaching