Project Details

Description

Et tværprofessionelt projekt om medicinhåndtering på bosteder.
Projektets formål er at undersøge hvordan krav til medicinhåndtering op-leves og håndteres af henholdsvis det pædagogiske personale og det sundhedsfaglige personale på bosteder for voksne med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse, og hvordan disse to faggrupper oplever at samarbejde herom.
StatusActive
Effective start/end date01/04/2231/12/24