Mediernes (nye) verdensbilleder – metoder, konsekvenser og potentialer

Project Details

Description

Voldsomme forandringer omgiver os, dramatiske hændelser rammer os måske ikke direkte, men de bekymrer og har stor betydning for danskerne og Danmark.
De seneste 10 år er der opstået en ny politisk og økonomisk verdensorden i sporet af globaliseringen, samtidig med at et nyt digitalt, mobilt og socialt mediesystem har ændret medieadfærden radikalt. Hvad har det betydet for udlandsdækningen? På hvilke måder er udenrigsjournalistikken forandret? Hvordan har nyhedsmedierne tacklet udfordringerne fra den nye medieøkologi?

Når medierne dækker verden, opstår der mediebilleder og diskurser, bevidste som ubevidste. Forskningsprojektet Mediernes (nye) verdensbilleder har haft til formål at kortlægge og diskutere de største danske nyhedsmediers verdensbilleder og journalistiske metoder i 2015. Vi har valgt at undersøge dækningen af tærskellandene: Brasilien, Rusland, Indien, Kina, Sydafrika, Mexico, Nigeria, Kenya, Vietnam og Indonesien. Store befolkningsrige lande, der er ved at ændre verden politisk og økonomisk.
StatusCurtailed
Effective start/end date01/03/1431/05/16

Funding

  • Aarhus Stiftstidende
  • Axel Muusfeldts Fond

Keywords

  • digital media
  • user surveys

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.