Mellem Du og Jeg: Subjektgørende og objektgørende omsorgsrelatering i vuggestuens dagligdag. Ph.d.-projekt

Project Details

Description

Et ph.d.-projekt, der undersøger, hvordan forskelle i omsorgsrelatering og praksis for 0-2-årige kan relateres til subjektgørende og objektgørende processer og forståelser af børnesyn i danske vuggestuer med afsæt i en neo-vygotskyansk sociokulturel ramme, hvor der anvendes kvantitative og kvalitative tilgange for at undersøge interaktioner, strukturelle vilkår og pædagogiske baggrundsholdninger.
StatusActive
Effective start/end date01/01/2131/12/24

Collaborative partners

  • Frederikshavn Kommune (Project partner)
  • Aalborg Kommune (Project partner)
  • Hjørring kommune (Project partner)
  • Oslo Metropolitan University (Project partner) (lead)