Project Details

Description

Det nye politiske oplæg, der er fremlagt i styrket pædagogisk læreplan (2018) fastlægger, at evalueringer i dagtilbud skal være meningsfulde.
Erfaringen er, at evalueringer foregår i et krydspres mellem forvaltning og pædagogik. Desuden eksisterer der mange evalueringsformer som pædagoger kan benytte sig af og der er mange interessenter med hver sin mening om hvad der er meningsfuldt i evalueringer i dagtilbud. I dette projekt undersøger vi, gennem et aktionsforskningsprojekt, hvordan pædagoger oplever meningsfuldhed i forbindelse med evalueringer, og hvilken evalueringspraksis der på den baggrund kan være meningsfuld.
Vi ønsker at skabe buttom-up viden om meningsfuld evalueringspraksis.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/1831/12/19

Keywords

  • preschools
  • evaluation

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.