Meningstab og meningsdannelse i lærer- og pædagoguddannelserne i Norden/2020

 • Lodberg, Bodil Elisabeth (Co-researcher)
 • Bøje, Jakob Ditlev (Principle researcher)
 • Kristiansen, Aslaug (Principle researcher)
 • Rothuizen, Jan Jaap (Principle researcher)
 • Iskov, Thomas (Co-researcher)
 • Tange, Niels Bjerre (Co-researcher)
 • Legarth, Jette Lund (Co-researcher)
 • Lager, Karin (Co-researcher)
 • Sjöberg, Lena (Co-researcher)
 • Larsson, Johanna (Co-researcher)
 • Haraldstat, Åse (Co-researcher)
 • Stray, Ingunn (Co-researcher)
 • Andresen-Maharaj, Kristin (Co-researcher)
 • Hansen, Dion R. (Co-researcher)
 • Ribers, Bjørn (Co-researcher)
 • Nyckel, Jan G. (Principle researcher)

Project Details

Description

fra projektbeskrivelsen:
I projektet vil vi arbejde ud fra en tese om, at der er brug for at nytænke og styrke undervisningsformer og demokratiske dannelsesrum i forlængelse af den nordiske skoletradition
(Lundahl, 2016; NordForsk, 2018; Telhaug, Mediås & Aasen, 2006). Herunder inddrage og invitere lærer- og pædagogstuderende til at blive aktører i egen uddannelse i dialog med andre om pædagog- og lærerfaglige sagsforhold – f.eks. hvordan man kan støtte børn og unge til at udvikle omsorg for hinanden og for et fælles planetært liv.

Layman's description

• Opbygge et nyt netværk med fokus på de nordiske lærer- og pædagoguddannelser.
• Nytænke og styrke nordiske uddannelses- og dannelsestraditioner under aktuelle muligheder og begrænsninger.
• Danne ny mening med og legitimitet omkring de nordiske lærer- og pædagogprofessioner.
• Styrke rekrutteringen til lærer- og pædagoguddannelserne.
• Skabe øget viden om ligheder og forskelle, muligheder og begrænsninger ved de nordiske lærer- og pædagoguddannelse

Key findings

• Nye undervisnings- og dannelsesformer med fokus på demokratisk inddragelse og meningsskabelse i forlængelse af den nordiske skoletradition. Projektet forventer at udvikle prototyper, som, med respekt for lokale forhold, kan udbredes til andre institutioner og lande i EU.
• Større meningsfuldhed og tilfredshed med uddannelserne blandt de studerende, udtrykt via evalueringer og kvalitetsmålinger.
• Vejlednings- og markedsføringsmateriale med henblik på at styrke rekrutteringsgrundlaget til lærer- og pædagoguddannelserne.
Short titleNordisk projekt Meshape
AcronymMeshape
StatusFinished
Effective start/end date01/08/2001/08/23

Collaborative partners

 • University of Southern Denmark (Project partner) (lead)
 • Högskolan i Väst (Joint applicant)
 • Forskergruppen "Lived Religion", Universitet i Agder

Keywords

 • learning, educational science and teaching
 • education, professions and jobs