Project Details

Description

Gode idrætsvaner og lysten til at bevæge sig og være fysisk aktiv gennem hele livet grundlægges i barndommen (Telama, 2009). De seneste års forskning viser dog en mindre tilbagegang i børns deltagelse i sport og motion (Rask & Eske, 2020). Dertil kommer, at der er en stor andel af børn, der er motorisk udfordrede ved skolestart, og flere oplever vanskeligheder i en sådan grad, at det påvirker deres dagligdag og sociale liv (Pedersen et al., 2020). Der er derfor særdeles god grund til at se nærmere på, om og hvordan vi i indskolingens idrætsundervisning kan øge børns bevægelsesglæde.
Projektet Mere Meningsfuld Idrætsundervisning (MMI) har på den baggrund til formål at udvikle og forandre praksis i idrætsfaget, så elever allerede i indskolingen har idrætsundervisning, som opleves vedkommende og meningsfuld. Projektets fokus er på indskolingselevernes oplevelser af idrætsfaget, da de første skoleår baner vejen for resten af skolelivet. Ambitionen for MMI er - i et tæt samarbejde mellem lærere, pædagoger og projektgruppen (deltagere fra Dansk Skoleidræt, SDU, VIA) - at skabe en ny didaktik, der er baseret på praktiske erfaringer, teoretisk viden og visioner for faget.
AcronymMMI
StatusFinished
Effective start/end date01/08/2131/12/23

Collaborative partners

  • Dansk Skoleidræt (lead)
  • University of Southern Denmark

Keywords

  • learning, educational science and teaching