Mere Meningsfuld Idrætsundervisning - fase II

  • Madsen, Kasper Lasthein (Principle researcher)
  • Hansen, Torben (Principle researcher)
  • Munk Svendsen, Annemari (Principle researcher)

Project Details

Description

Det, vi oplever i idrætsundervisningen, har betydning (Ladwig, Vazou og Ekkekakis 2018). Det har betydning for os som mennesker, for vores lyst til at være fysisk aktive senere og dermed for vores muligheder for at få et sundt og godt liv. Desværre har mange mennesker dårlige oplevelser med fra deres idrætsundervisning i folkeskolen (ref). Det må vi ændre, og vi mener i den forbindelse, at det er altafgørende løbende at udvikle og implementere undervisningsprincipper og metoder, der fremmer meningsfulde idrætsoplevelse i undervisningen, fordi mening er vejen til at forstå, hvorfor mennesker bevæger sig (Kretchmar, 2006). Nærværende projekt bidrager til dette ved at 1) at etablere og forankre idrætsfaglige professionelle læringsfælleskaber i indskolingen med fokus på meningsfulde idrætsoplevelser og 2) at formidle og forankre pædagogiske tanker og didaktiske greb på relevante uddannelser, der understøtter fremtidig meningsfuld idrætsundervisning generelt. Udgangspunktet er viden fra aktionsforskningsprojektet Mere Meningsfuld Idrætsundervisning (MMI) finansieret af A.P. Møller Fonden, hvor idrætsforskere sammen med lærere og pædagoger i indskolingen har udviklet konkrete didaktiske greb, som kan anvendes i planlægning og gennemførelse af idrætsundervisning.
AcronymMMI II
StatusActive
Effective start/end date01/02/2401/07/28

Collaborative partners

  • Dansk Skoleidræt (lead)
  • University of Southern Denmark (Joint applicant)

Keywords

  • learning, educational science and teaching