Metoder i botilbud i Aabenraa komune.

Project Details

Description

Det er et implementerings projekt, hvor UC SYD har ansvaret for at udvikle og facilitere implementering af øget metodebevidsthed hos den enkelte medarbejder.

Key findings

Samtlige 130 medarbejdere har været på et 2 dages kompetenceuddannelsesforløb. Derudover er der uddannet 16 igangsættere, der har gennemgået 6 dage undervisning.
Der er udarbejdet et metoderefleksionsskema, som implementeres i organisationen. Derudover er der i 2019 ved at blive udarbejdet en metodehåndbog omhandlende beskrevne metoder samt god praksis.
Short titleMetoder I Bo og aktivitet Aabenraa kommune
StatusNot started